Andrew Keen heeft een messcherp manifest geschreven waarin hij de lezer kennis laat maken met de andere kant van het internet. In zijn betoog toont hij aan dat internet –sinds de Industriële Revolutie- de grootste ontwrichtende verandering in onze maatschappij in gang heeft gezet. Voorstanders van het internet beweren dat het ons meer vrijheid geeft en de macht aan de consument geeft en meer democratie tot stand brengt. We lijken daarbij geen oog te hebben voor de negatieve effecten van internet op onze economie, psychologie en cultuur. Andrew Keen beschrijft deze haarfijn.

In “Internet is niet het antwoord” worden de veranderingen in onze maatschappij sinds de introductie van het internet onder de loep genomen. Andrew Keen beschrijft de positieve veranderingen waar we allemaal van profiteren maar wil ons vooral bewust maken van de beangstigende, rotte plekken van de technologische wereld. We zijn er als consument bijna allemaal op vooruit gegaan maar als burger zeker niet.

Als consument plukken we de vruchten van de technologische vooruitgang. We hebben alle informatie 24/7 beschikbaar, kunnen op elk moment van de dag bijna elk denkbaar product bestellen, we vinden zonder moeite de plek waar het betreffende product het goedkoopst is, we bedienen apparaten in huis terwijl we er zelf niet zijn etc. Als burger zijn we er echter slechter aan toe. Veel mensen hebben hun baan verloren dankzij internet, het verschil tussen arm en rijk is wereldwijd groter geworden en met onze veiligheid en privacy is het niet bijster goed gesteld.

Waar Keen zich erg aan stoort, is dat het internet er voor zorgt dat 1% van de bevolking extreem rijk wordt. Vervolgens lijken zij zich weinig aan te trekken van de negatieve consequenties voor degenen dankzij wie ze rijk geworden zijn. Amazon heeft bijvoorbeeld zo veel macht dat ze uitgevers extreem onder druk zetten. Tegelijkertijd zijn de werkomstandigheden in de magazijnen van Amazon erbarmelijk. Mark Zuckerberg die weinig respect heeft voor de privacy van anderen heeft alle huizen rondom zijn huis opgekocht om zelf zoveel mogelijk privacy te hebben.

Keen beschrijft drie perioden in de geschiedenis van het internet:

De eerste periode loopt van het einde van de Tweede Wereldoorlog tot de vroege jaren negentig. Idealisme is de drijfveer van grensverleggende technologen en van de uitvinder van het World Wide Web.

De tweede periode strekt zich van de vroege jaren negentig tot nu. Deze periode wordt gekenmerkt door de radicale deregulering van het internet en door de transformatie van Silicon Valley naar een meer en meer speculatieve markt die gedomineerd wordt door durfkapitalisten. De digitale economie wordt gedomineerd door zogenaamde ‘vrije’ technologieën als Facebook en Google. Het levert een ongecontroleerde versie van het internet op die de ongelijkheid tussen arm en rijk verhevigt, de middenklasse uitholt en onze werkloosheidscrisis verdiept. De internetgebruikers zijn het primaire product geworden.

De derde periode in de geschiedenis van het internet is nu aan het ontstaan. Deze periode is het einde van wat president Obama in 2015 omschreef als de ‘Wild Wild West’-periode van het internet. Er is een nieuw tijdperk aangebroken van samenwerking tussen de overheid en de private sector in een poging de reeks van snel evoluerende online dreigingen een halt toe te roepen. Als voorbeeld hiervan geeft hij het feit dat de huidige Europese Commissaris voor Mededinging in 2015 bereid was om Google aan te vallen op het monopolistische gedrag van het bedrijf in Europa.

“Internet is niet het antwoord” geeft veel stof tot nadenken. Keen is soms erg eenzijdig in het beschrijven van de nadelen van internet en het gedrag van de mannen die het er voor het zeggen hebben. Dat is echter nodig als tegenhanger van alle positieve verhalen die we over het internet kennen. Zijn goed onderbouwde boek is een mooie mengeling van persoonlijke beschouwingen en schokkende statistische gegevens. Het boek is dan ook absoluut het lezen waard. Alleen al om te begrijpen welke richting we -bewust of onbewust- opgaan. En hoe lichtgelovig iedereen is in het geloven in de voordelen van het internet.