Niet voor één gat te vangen. Oplossingen zijn altijd te vinden. Het bereiken van resultaat staat voorop in mijn aanpak. Deze kenmerkt zich door het formuleren van een duidelijke visie, het helder in kaart brengen van de probleemstelling en het zoeken naar realistische alternatieven.

Mijn studie “Industrieel Ontwerpen” aan de TU Delft heeft mij geleerd om breed te zoeken naar oplossingen op een methodische wijze en daarbij de aanwezige creativiteit optimaal in te zetten. In de praktijk is er een continu spanningsveld tussen de kwaliteit van het resultaat, het tempo van realisatie en de benodigde investeringen. Juist dan is een organisatie gebaat bij iemand die als bruggenbouwer klaar staat en zorgt voor een gedragen resultaat. “None of us is as smart as all of us” en daarom stimuleer ik samenwerking tussen diverse disciplines in een organisatie.

Ik voel me thuis in organisaties die denken vanuit een visie op de toekomst. Maar die ook beseffen dat vandaag het werk gedaan moet worden. Projecten die mij op het lijf geschreven zijn, hebben veelal een vernieuwend karakter: productinnovatie, marktintroductie of het opzetten van een nieuw organisatieonderdeel. Als coach en inspirator zorg ik dat anderen succesvol kunnen zijn.

Contact