Onze expertise is opgebouwd in een aantal branches, waar wij hieronder een korte (marketing)visie op geven. Uiteraard gaan we graag het gesprek met u aan.

Telecommunicatie

De telecommarkt is een complexe en dynamische markt. Technologie brengt nieuwe innovaties en verandert traditionele producten en processen. Klant- en marktdrivers maken de dynamiek compleet. Grenzen vervagen en nieuwe business modellen ontstaan. Het draait om een excellente operatie, innoverende producten en klantgerichte benaderingen tegelijk.

Voor duurzame groei dient de klant centraal te staan, met nieuwe producten en diensten en een ultieme klantbeleving. Voor korte termijn resultaat is een excellente operatie noodzakelijk. Een spanningsveld waarin iedere speler in de telecommarkt keuzes moet maken. Ligt het accent bij werkelijke aandacht voor de klant en zijn behoeften, of stuur ik op kostenbesparing en efficiency. Het is dus van belang om efficiënt nieuwe kwalitatieve telecom en content diensten te bieden. En dat in combinatie met een snelle go-to-market en excellente service.

Automotive

De automobiel industrie als graadmeter voor de economie, of andersom? De tegenstrijdigheden zijn groot. In Azië en andere groei-economiën viert de automobielindustrie hoogtij, terwijl in o.a. Europa de donkere wolken zich samenpakken. Diverse automerken en leveranciers ervaren flinke tegenwind en anderen boeken continu successen. Uitdagingen blijven op de markt afkomen: de brandstofprijzen stijgen, de automobilist vestigt aandacht op het milieu en wil ‘groener’ rijden, het bedrijfsleven schroeft het aantal leaseauto’s terug en zoekt oplossingen om de hoeveelheid reiskilometers te verminderen met de invoering van het Nieuwe Werken, “slimmer werken, slimmer reizen”.

Is er licht aan het einde van de tunnel, of is het de eigen tunnelvisie van de industrie die maakt dat echte vernieuwingen uitblijven? De traditionele waardeketen van autobranche bestaat nog steeds uit fabrikant – importeur – verdeler – leasemaatschappij – eindklant. Nieuwe en sociale media maken de consument bewuster en verdienmodellen worden transparanter. Positionering en onderscheidende proposities zijn cruciaal om de verworven positie te behouden en verder uit te bouwen.

Energiesector

De strijd om de gunst van de klant is in volle gang. Elk energiebedrijf levert elektriciteit, gas en water en is in de ogen van de klant uitwisselbaar omdat dit portfolio geen onderscheidende kracht heeft. Prijs en dienstverlening zijn nu de onderscheidende factoren. Klanten kiezen op basis van prijs en rekenen hun energiebedrijf af op de service, de telefonische bereikbaarheid en klachtenafhandeling. De algemene perceptie van deze service is slecht waarbij de klant benaderd wordt voor meer diensten terwijl diezelfde klant nog een openstaande klacht heeft.

Energiebedrijven worstelen hiermee, maar zijn tegelijk op een veel hoger strategisch niveau bezig met fusies en overnames, schaalgrootte en ketenintegratie.

Door goed naar haar klanten te luisteren en dit door te vertalen naar innovatieve diensten, kan het portfolio juist wel weer onderscheidend worden.

Overheid

Op dit moment wordt van de overheid verwacht dat zij de economie ondersteunt met het stimuleren van projecten om het arbeidsproces op gang te houden. Infrastructurele projecten of bouwprojecten die voor de komende jaren gepland zijn, nu laten uitvoeren. Een belangrijke taak en verantwoordelijkheid.

Het kabinet stuurt daarnaast aan op een dienstbare overheid. De verwachtingen van de burger, als klant van de (lokale) overheid, veranderen snel. De overheid kan hierop inspelen door het gebruik van bestaande en nieuwe technologieën. Zo maakt het digitale loket sommige diensten van de lokale overheid al 24 uur per dag beschikbaar. Dit is slechts een van de mogelijkheden om haar rol als dienstbare overheid in te vullen.

De grootste uitdaging voor de overheid is om te zorgen voor een slagvaardige organisatie die met minder mensen meer kwaliteit levert. Shared services en het delen van best practices spelen hierin een grote rol zodat de lokale dienstverlening van hoge kwaliteit is niet afhankelijk van de regio en lokaal bestuur.

Zakelijke dienstverlening

Zakelijke dienstverlening is een omvangrijke en diverse sector. Naast zeer grote dienstverleners kent het ook het grootste aantal starters per jaar. Kenmerkend voor deze branche is de menselijke component. Die bepaalt voor een groot deel de kwaliteit van de dienst zoals deze door de klant ervaren wordt. Veel kennisintensieve zakelijke diensten zijn dan ook vertrouwensgoederen, waarbij de klant vooraf weinig kwaliteitsinformatie heeft over de dienst die hij koopt. Kopers lossen dit informatieprobleem op door terug te vallen op gevestigde reputaties van dienstenleveranciers

Dit leidt tot gesegmenteerde markten, waarin kleine bedrijven zonder een sterke reputatie niet gemakkelijk doorgroeien. Kleine bedrijven bouwen vaak een trouwe klantenkring op uit eigen netwerk. Gebrek aan focus op doelgroep en een daarop afgestemd portfolio met duidelijke positionering beperken de verdere doorgroei.

Grote dienstverleners weten zich moeilijk te onderscheiden van elkaar. Zij kunnen de klant niet meer uitleggen waarom en waarin ze anders zijn; waarin ze uitblinken ten opzichte van de concurrentie. Bovendien ontnemen ze hun organisatie slagkracht door alle regels en richtlijnen die nodig geacht worden om een dergelijke grote organisatie bestuurbaar te houden. Innovatie wordt in de kiem gesmoord door alle formulieren en procedures waarbij de business case vaak leidend is in de besluitvorming. Vrij onverwacht kunnen ze dan toch nog geraakt worden door een nieuwkomer die een bepaalde niche opeist met een wendbare organisatie en innovatief product. Grote uitdagingen zijn dan ook het onderscheidend vermogen, het slank en slagvaardig houden van de organisatie en het meegaan in de ontwikkelingen die de nieuwe technologie biedt.