Machteld Stakelbeek is psycholoog en specialist op het gebied van relaties en leiderschap. Ze richt zich op het versterken van individuen, paren en groepen. In haar boek “Goede relaties werken zo!” introduceert ze vijf krachtige basisprincipes voor een goede relatie: stel je open, kijk in de spiegel, koester het verschil, ruim verstoringen op en houd de relatie vitaal. Verwacht geen schokkend nieuw perspectief, maar wel een vlot geschreven boek met praktische handvaten.

In de top 10 van geluk staan relaties steevast op de eerste plaats. Tegelijkertijd zijn het juist relaties die in ons dagelijkse leven zo vaak voor problemen zorgen. En dan maakt het niet uit of het om familierelaties, werkrelaties of liefdesrelaties gaat. Het boek is geschreven met de intentie om mensen te verbinden met zichzelf en met elkaar. Aan een goede relatie liggen volgens de auteur vijf basisprincipes ten grondslag. Het meest belangrijke principe is je open stellen. Dit houdt in dat je met de bril van de liefde naar jezelf en naar anderen kijkt. Je hart steeds opnieuw openen is de essentie van goede relaties.

Vijf basisprincipes

Een goede relatie is gebaseerd op vijf basisprincipes die elk in een hoofdstuk uitgewerkt worden. De vijf principes zijn:

  • Stel je open: alleen als je je openstelt voor een ander kan er een waardevolle uitwisseling tussen partijen ontstaan.
  • Kijk in de spiegel: neem verantwoordelijkheid voor jouw aandeel in een relatie want dat is het deel dat je kunt beïnvloeden.
  • Koester het verschil: het zijn de verschillen die een relatie waardevol maken.
  • Ruim verstoringen op: het oplossen van verstoringen zorgt ervoor dat een relatie niet vastloopt.
  • Houd de relatie vitaal: hiervoor is aandacht en toewijding vereist.

De hoofdstukken bevatten naast uitleg over het beschreven basisprincipe veel quotes, voorbeelden en oefeningen. Dat maakt het boek makkelijk leesbaar en elke lezer kan die oefeningen doen die hem of haar kunnen helpen om een relatie te verbeteren.

Complexe werkrelaties

Ondanks dat ik de vijf basisprincipes absoluut onderschrijf en herken, is het boek mijns inziens met name geschikt voor het verbeteren van privé relaties. In zakelijke omgevingen zijn andere krachten van invloed op het verloop van de relaties. Denk aan verschil in ervaring, macht vanuit hiërarchie of macht vanuit het beheren van bijvoorbeeld een budget maar ook het bestaan en onderdeel zijn van een virtueel netwerk binnen een organisatie. Deze elementen maken een relatie vele malen complexer dan de voorbeelden die in het boek beschreven worden.

Hoewel ik van mening ben dat de vijf basisprincipes te eenvoudig beschreven zijn om in complexe werksituaties van toepassing te zijn, biedt het boek zeker houvast voor starters op de arbeidsmarkt. En uiteraard zijn we er allemaal bij gebaat als we onze relaties een beetje soepeler kunnen laten verlopen. Want herkenbaar zijn de principes zeker en iedereen overtreedt ze van tijd tot tijd.

Deze recensie is geschreven voor managementboek.nl