Wat een fantastisch boek is “Firms of Endearment” van Raj Sisodia, Jag Sheth en David B. Wolfe. Organisaties die zich Firm of Endearment mogen noemen, nemen alle belanghebbenden in gelijke mate mee in hun strategie en besluitvorming. Zij houden evenveel rekening met partners, de maatschappij, klanten, medewerkers en investeerders. Dit soort bedrijven denkt in lange termijn resultaten in plaats van korte termijn winst of gewin.

In “Firms of Endearment” van Sisodia, Sheth en Wolfe, roepen de schrijvers alle organisaties op om zich te reorganiseren zodat ze in staat zijn om alle belanghebbenden gelijk te bedienen. In het boek onderbouwen ze met overduidelijke bewijzen dat organisaties die een Stakeholder Relationship Management business model volgen een beduidend beter en langduriger concurrentie voordeel hebben. En dat leidt ook tot aantoonbaar betere financiële resultaten. Stuk voor stuk verbreken ze records van de S&P; de beursindex van de Verenigde Staten.

Het boek begint echter met het inzicht in een belangrijke demografische ontwikkeling in de meeste ontwikkelde landen. De leeftijdspiramide van deze landen is behoorlijk aan het veranderen. De meerderheid van de volwassenen is nu 40 jaar en ouder en daarmee hebben de jongeren niet langer de invloed op de maatschappij die ze ooit hadden. In tegendeel: de waarden die door psychologen altijd zijn geassocieerd met de middelbare leeftijd en ouder, zijn van veel meer invloed op de cultuur dan ooit te voren. Mensen zijn in toenemende mate op zoek naar de grotere betekenis van hun leven. Volgens de schrijvers verandert hierdoor de kern van zakendoen.

Achtereenvolgens komen alle belanghebbenden aan bod in het boek: de maatschappij, de partners, de investeerders, de klanten en de medewerkers. Ook de cultuur van deze organisaties is uitermate bepalend en krijgt in het boek voldoende aandacht. Elk hoofdstuk bevat praktijkvoorbeelden waardoor de uitleg heel concreet wordt. Vaak wordt ook de brug geslagen naar het boek “Good to Great” van Jim Collins, waarbij de schrijvers aantonen dat de Firms of Endearment op meerdere aspecten beter presteren.

Voor analisten is het concept moeilijk te bevatten want hoe meet en waardeer je de zachtere aspecten aan een organisatie, zoals bijvoorbeeld de kwaliteit van de relatie van een organisatie met zijn toeleveranciers? Hoe vertaal je dat in lange termijn verwachtingen van winstgevendheid? Firms of Endearment laten resultaten zien die vanuit een conventionele management logica totaal onverwacht zijn. Voorbeelden, van dit door de schrijvers benoemde ‘ironic management’, zijn:

  • Ze decentraliseren besluitvorming maar doen dat op een dusdanige manier dat het top management juist meer invloed heeft op alle niveaus binnen de organisatie;
  • Ze betalen medewerkers meer dan de standaard in de branche met als resultaat juist een lager percentage van de omzet dat aan salarissen wordt besteed;
  • Ze opereren met meer transparantie dan de meeste ondernemingen maar zijn in minder geschillen met partijen betrokken.

Het is niet makkelijk om een Firm of Endearment te zijn of te worden. Veel organisaties handelen deels in lijn met de uitgangspunten maar zijn niet consequent in hun bedrijfsvoering en slagen er dus niet in. Het boek geeft echter ook voorbeelden van bedrijven die het roer omgegooid hebben, zoals Toyota, en erin geslaagd zijn om het te worden.

Firms of Endearment is een aanrader voor elke manager omdat zij invloed kunnen uitoefenen op de bedrijfsvoering van een organisatie. Het vergt concentratie om het boek –in het Engels- te lezen. En hier en daar wat geduld als de schrijvers in herhaling vallen of op sommige stukken wat lang doorgaan, maar elke letter is uiteindelijk de moeite waard. Nu ernaar handelen!

Deze recensie is geschreven voor managementboek.nl